گروه مهندسین ایرانیان نماینده رسمی و انحصاری Fadini ,Benincaایتالیا در ایران

  گروه مهندسی ایرانیان درسال 1379 تاسیس گردید.

این شرکت بر اساس دانش و تجربه برند های برتر درب های اتوماتیک دنیا جهت عرضه به بازار ایران انتخاب نموده است

گروه مهندسین ایرانیان نماینده انحصاری درب های اتوماتیک فادینی ، بنینکا در ایران می باشد .